Nieuws - 23 mei 1996

Plantenveredelaars lokaliseren genen voor bruinrotresistentie

Plantenveredelaars lokaliseren genen voor bruinrotresistentie

Dr ir Herman van Eck van de vakgroep Plantenveredeling heeft samen met Chinese collega's ontdekt waar op het genetisch materiaal van aardappel de genen liggen die zijn betrokken bij bruinrotresistentie. Bruinrot is een gevreesde bacterieziekte die vorig jaar zorgde voor grote schade in de pootaardappelteelt. Van Eck achterhaalde de genen met zogeheten genetische merkers: stukken DNA waarvan bekend is waar ze liggen op de genenkaart van de chromosomen.

Met de merkers en de genenkaart waarop nu ook de resistentie-genen zijn ingetekend, kunnen veredelaars een methode ontwikkelen om aardappelen op bruinrotresistentie te selecteren. Ze hoeven dan niet na elke kruising te wachten tot de ziekte zich bij nakomelingen al dan niet openbaart; enkele chemische reacties in het laboratorium geven uitsluitsel. Zo'n indirecte selectie is bij deze ziekte extra handig, omdat veredelaars van de overheid niet mogen experimenteren met de schadelijke bacterie.

Van Eck had het geluk dat hij aardappelen vond met een hoge resistentie tegen bruinrot en aardappelen met vrijwel geen resistentie. Met de merkers bepaalde hij toen vrij snel dat bruinrotresistentie gelegen moet zijn op een aantal regio's op chromosomen 3, 5, 10 en 11.