Nieuws - 18 april 1996

Plantenteeltwetenschappen staat onder curatele vco

Plantenteeltwetenschappen staat onder curatele vco

Het baart de vaste commissie onderwijs (vco) grote zorgen dat de twee richtingen Landbouwplantenteelt en Tuinbouwplantenteelt nog geen overeenstemming hebben over de nieuwe, gefuseerde richting Plantenteeltwetenschappen.


Als er op zeer korte termijn geen voorstel ligt, wil de commissie aankomende studenten een propaedeuseprogramma laten volgen dat zij zelf heeft samengesteld. Het zou een unicum zijn als de vco een deel van een onderwijsprogramma samenstelt, in plaats van de richtingsonderwijscommissies (roc's) die dat normaal doen. Voor het DA-programma, het tweede studiejaar, stelt de commissie voor studenten een pakket te laten samenstellen in overleg met hun studiecoordinator.

Onlangs kreeg de LUW ministeriele toestemming om de twee richtingen samen te voegen. De huidige richtingen waren het erover eens dat het beter is om te fuseren. Zowel inhoudelijk argumenten - de tuinbouwsector wil niet langer per se een eigen richting - als strategische argumenten - het teruglopend studentenaantal bij beide - lagen daaraan ten grondslag. Desondanks zijn de twee roc's nog niet gekomen tot een gemeenschappelijk programma voor de nieuwe richting.

De vco had minder problemen met het adviseren over de DA-programma's van de ander studierichtingen. De meeste voldoen aan de kaders die gelden sinds de nota Onderwijs 2000. Het grootste probleem rees bij het voorstel van Rurale ontwikkelingsstudies om een aantal leerstoelhouders alleen richtingsgebonden afstudeervakken te laten verzorgen in samenspraak met de echte richtingsgebonden leerstoelhouders. De commissie is niet gediend van een dergelijke onder-curatele-stelling van hoogleraren.

Bij Milieuhygiene vroeg de commissie zich af of de specialisatie Milieubeheer wel technisch genoeg van aard is om in een vijfjarig programma te zitten. De vijfjarige programma's zijn immers ingesteld om de technische richtingen een jaar extra te geven. Liever ziet de vco dat de sociaal-economische zaken uit deze specialisatie in een beroepsvoorbereidend blok voor alle specialisaties komen.

De studierichting Bioprocestechnologie heeft er bij de herprogrammering volgens de vco een potje van gemaakt. Er is geen scheiding tussen de DA- en de DB-fase (derde jaar); bovendien vindt de commissie dat het onderbrengen van vier afstudeervakken in allebei de specialisaties niet strookt met de geest van Onderwijs 2000. Daardoor is er volgens de vco onvoldoende sprake van specialisaties.