Nieuws - 19 december 1996

Plantentaxonomie verdeeld over herindeling

Plantentaxonomie verdeeld over herindeling

Binnen de vakgroep Plantentaxonomie is verdeeld gereageerd op het voorstel van het college van bestuur om de vakgroep in te delen bij het departement Plant- en gewaswetenschappen (PGW). Medewerkers die onderzoek verrichten op het niveau van plantenpopulaties in de Afrikaanse bossen verhuizen liever met Bosbouw naar het departement Landinrichting en natuurbeheer. Met de vakgroep Bosbouw is namelijk al een vruchtbare samenwerking opgebouwd; de EU trok onlangs zes miljoen gulden uit voor het gezamenlijke Ecosyn-project. Andere plantentaxonomen zijn meer gericht op cultuurgewassen en het moleculaire niveau. Zij hebben minder bezwaar tegen PGW. De zojuist gepensioneerde Afrika-ganger prof. dr ir F.J. Breteler erkent dat dit in theorie kan uitmonden in een ongewenste splitsing van de vakgroep. Tijdelijk sector-directeur prof. dr J.L. van Went denkt dat het college bij zijn indeling blijft, want ook dan is samenwerking met Bosbouw mogelijk. De universiteitsraad beslist in maart.

Het geharrewar wordt gecompliceerd doordat het college tegelijkertijd moet beslissen over een voorgestelde fusie tussen de vakgroep Plantentaxonomie en de sectie Diertaxonomie van de vakgroep Entomologie. De fusie moet uitmonden in een leerstoel Biosystematiek. Breteler is voorstander van deze fusie omdat die de taxonomie als geheel versterkt. Bovendien heeft DLO geen taxonomie-pendant, zodat de nieuwe leerstoel in de toekomst sterk zal staan. Een opsplitsing van de vakgroep zou dit kunnen hinderen. Een te verwachten scenario lijkt daarom dat de complete vakgroep fuseert met Diertaxonomie en bij PGW komt. Dat zal bij succesvolle Afrika-fondsenwervers zure gezichten opleveren. Zij vrezen dat een deel van de geboekte derdegeldstroomwinst verdwijnt in de portemonnee van minder bemiddelde PGW-familieleden. Volgens Van Went is dit gevaar alleen te keren met de oprichting van een aparte stichting, oftewel met een splitsing van de vakgroep.