Nieuws - 31 oktober 1996

Plant- en gewaswetenschappen moet volle pond bezuinigen

Plant- en gewaswetenschappen moet volle pond bezuinigen

De sector Plant- en gewaswetenschappen moet de volle honderd procent van de in 1993 opgelegde bezuiniging, ruim zeven miljoen gulden, uitvoeren. Dit besloot de universiteitsraad per motie op 29 oktober. Het voorstel van het college van bestuur om genoegen te nemen met een bezuiniging van 75 procent wees de raad af. Het college gaat het raadsbesluit aandachtig bestuderen en een plan maken. We zijn gezagsgetrouw", aldus rector Karssen.


Tijdens de plenaire zitting van de universiteitsraad werd nauwelijks meer gediscussieerd over de PGW-bezuinigingen; dat was al gebeurd in de financiele commissie. De fractie Progressief Personeel bleef bij het standpunt dat de sector best meer kan bezuinigen. Fractievoorzitter dr E. Egberts had nog eens aan het cijfermateriaal zitten rekenen en kwam tot de conclusie dat PGW niet terughoudend is geweest bij de aanstelling van aio's. Daarom nam de raad een motie aan waarin die terughoudendheid alsnog wordt bepleit, teneinde de resterende bezuiniging van 1,8 miljoen te realiseren.

Alleen de Progressieve Studentenfractie stemde in met het collegestandpunt dat de sector voldoende had bezuinigd. Dat leverde de PSF een compliment op van een geirriteerde collegevoorzitter Vos. Ik ben blij met het strategisch denken van de PSF. De sector PGW is nog altijd de core business van deze universiteit. Daar moeten we voor kiezen. Ik vind het standpunt van de raad bestuurlijk zeer zwak. Wij geloven in het verhaal van de sector, u gelooft in modellen."

Met name Tap82-raadslid drs W.E.J. van den Bold was gepikeerd door die opmerking. Ik neem er kennis van dat PGW volgens het college de core business is. De argumentatie van Vos is goedkoop. De universiteit heeft altijd met verdeelmodellen gewerkt, ook het college van bestuur." De Christelijke Studentenfractie voegde daar aan toe: Je moet besluiten kunnen legitimeren". Deze fractie suggereerde dat het college een PGW moet introduceren: een Probleem Gerichte Werkwijze.