Nieuws - 23 mei 1996

Peper raadpleegt Utrecht

Peper raadpleegt Utrecht

De Universiteit Utrecht is door dr Bram Peper geraadpleegd tijdens het opstellen van diens advies aan minister Van Aartsen over het landbouwkundig onderzoek. In dat onderhoud heeft de Utrechtse collegevoorzitter Van Ginkel de suggestie gedaan voor een strategische alliantie tussen Utrecht en Wageningen. Dit meldt het Utrechts Universiteitsblad.

Eerder heeft de Utrechtse universiteit een notitie over een eventuele samenwerking met de LUW geproduceerd, die door de Utrechtse secretaris naar Wageningen is verstuurd. Dat advies is ook bij Peper terechtgekomen. Afgelopen week meldde Van Ginkel de Utrechtse universiteitsraad dat hij de samenwerking met Wageningen wil intensiveren. Utrecht is geinteresseerd in het moleculaire onderzoek in Wageningen en heeft de indruk dat de achthonderd studenten die jaarlijks in Utrecht worden uitgeloot voor een studie Diergeneeskunde, wellicht naar Wageningen kunnen worden doorverwezen. De UU denkt iets te kunnen opsteken van de Wageningse biologie-opleiding, die betere rendementscijfers heeft dan de Utrechtse.