Nieuws - 21 september 1995

Pensioenplan Tap82 bespaart LUW miljoenen

Pensioenplan Tap82 bespaart LUW miljoenen

Het plan kost rond de zes miljoen gulden, maar bespaart de universiteit een veelvoud van dat bedrag aan wachtgeld. Het college van bestuur is dan ook ingenomen met een pensioenplan van de personeelsfractie Tap82.

De suggestie die het raadslid J. van der Pal het college enkele maanden geleden aan de hand deed, is verbluffend eenvoudig. Help medewerkers die vanwege pensioenproblemen niet vervroegd willen uittreden, hun oudedagsvoorziening aan te vullen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een koopsompolis.

Een telling van de afdeling Personeelszaken wijst uit dat tot het jaar 2000 zo'n tweehonderd LUW-medewerkers van een aanvullende pensioenregeling gebruik kunnen maken. Het plan kan daarmee een aanzienlijke bijdrage leveren aan de terugdringing van de overcapaciteit aan personeel.