Nieuws - 7 november 1996

Pas veertig vrije vakken ingediend

Pas veertig vrije vakken ingediend

LUW-vakgroepen mogen nog steeds voorstellen indienen voor zogenaamde brede vrije vakken. Dit zijn onderwijselementen die niet in een studieprogramma zitten en die ook niet specifiek bij een onderwijsinstituut thuishoren. Het college van bestuur en de universiteitsraad hebben geld gereserveerd om ongeveer zeventig van deze vakken te financieren. Omdat het college pas onlangs de criteria voor de brede vrije vakken heeft vastgesteld, hebben vakgroepen een paar weken extra de tijd gekregen om hun voorstellen in te dienen. Naast de brede vrije vakken zijn er ook specialistische vrije vakken. Dat zijn vakken die niet in programma's zijn opgenomen, maar wel bij een van de vier onderwijsinstituten thuishoren. De instituten moeten hiervoor zelf criteria opstellen. (NWSO - Pag 8-9)