Nieuws - 20 april 1995

PSF wil waterverbruik terugdringen

PSF wil waterverbruik terugdringen

De progressieve studentenfractie heeft een serie van tips voor LUW-medewerkers om het water- en energiegebruik terug te dringen. De fractie meent dat de universiteit milieu-doelstellingen moet hebben. Ze denkt zelf aan vermindering van het energieverbruik met 15 procent in 2010 (bijdrage terugdringing broeikaseffect) en het afzien van grondwater-gebruik om de verdroging tegen te gaan.

Om haar doelstellingen te halen bepleit de PSF het gebruik van waterbesparende douchekoppen, kleinere spoelbakken voor de wc's, overal dubbel glas, zonneboilers en foto-energiecellen op het bestuurscentrum. Ook zou de LUW het idee van prof. dr ir G. Lettinga, om toiletten met lucht door te spoelen en deze aan compostinstallaties te koppelen, moeten ondersteunen met een proefproject in eigen huis. Het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker was geinteresseerd in de tips. Ik vind het frisse, serieuze voorstellen."