Nieuws - 16 maart 1995

PSF wil salarismaatregelen

PSF wil salarismaatregelen

De Progressieve studentenfractie pleitte in de raadsvergadering van 14 maart voor salarismaatregelen om de financile nood te lenigen. Het college van bestuur voelt er echter niets voor om het personeel, dat toch al sterk onder druk staat door de zware bezuinigingen, verder te belasten. Het zal pas op het allerlaatste moment ingrepen in de salarissen overwegen. De secundaire arbeidsvoorwaarden staan al op de tocht. De rechtspositie van een ambtenaar is niet meer wat die twintig jaar geleden was." Overigens vallen salarismaatregelen niet onder de competentie van het college van bestuur, omdat de Landbouwuniversiteit landelijke afspraken moet volgen.

Collegelid Van den Hoofdakker wees er verder op dat gedwongen ontslag pas in laatste instantie in zicht komt: Alleen al, omdat de unversiteit ook de wachtgeldverplichtingen draagt."