Nieuws - 6 juni 1996

PSF: weinig duurzaamheid in LUW-onderwijs

PSF: weinig duurzaamheid in LUW-onderwijs

Volgens de Progressieve studentenfractie (PSF) krijgt het streven naar duurzaamheid onvoldoende vorm in LUW-onderwijs. Het vak Werken in de wetenschap in de propaedeuse is gerealiseerd, maar de invoering van projectgericht onderwijs over duurzaamheid en richtlijnen voor de beoordeling van afstudeervakken op duurzaamheid mist de PSF nog. Ook verloopt de invoering van een intern milieuzorgsysteem aan de LUW te traag, menen de studenten.

Duurzaamheid in de wetenschap is beter ontwikkeld, meent de fractie. In een motie maande de PSF het college tijdens de raadsvergadering op 28 mei tot extra maatregelen. De raad aanvaardde de motie.