Nieuws - 27 juni 1996

PGW bezuinigt op lager personeel

PGW bezuinigt op lager personeel

In de hoeveelheid bezuinigde personeelsplaatsen lijkt de sector Plant- en gewaswetenschappen (PGW) aan de verplichting van de universiteitsraad te hebben voldaan, maar in geldtermen geeft de sector nog steeds ruimschoots te veel uit. De oorzaak: vooral lager personeel is eruit gevlogen bij PGW.

Vier jaar geleden confronteerde het college van bestuur de sector met een bezuiniging van ruim zeven miljoen gulden. Om dat bedrag om te rekenen in arbeidsplaatsen, hanteerde het college een middelsom - de kosten van de gemiddelde werknemer - van tachtigduizend gulden. De middelsom van het ontslagen personeel bij PGW bedraagt echter slechts zo'n zestigduizend gulden, meldde het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker op 25 juni.

Dat zat vooral de raadsfractie Tap82 niet lekker. Het is zorgelijk dat de bezuinigingen vooral in de lagere categorieen vallen." Van den Hoofdakker: Er is vooral bezuinigd bij de proefbedrijven; daar zit het lager betaald personeel. Door de automatisering is daar efficientie-winst te halen. Bij wetenschappers is dat moeilijk. Bij het hogere personeel zijn inhoudelijke keuzes nodig en dat vinden we heel moeilijk aan de LUW."