Nieuws - 3 oktober 1996

PE-publicatieprijs voor artikel over plantenziekte

PE-publicatieprijs voor artikel over plantenziekte

De PE-publicatieprijs 1995 van de C.T de Wit onderzoekschool voor Produktie Ecologie is toegekend aan dr. ir. A. Stein en C.G. Kocks, voor hun artikel A Geostatical Analysis of the Spatio-Temporal Development of Downy Mildew Epidemics in Cabbage, in 1994 gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Phytopathology. Daarin beschrijven zij hoe het verloop van een meeldauw-epidemie in rode kool kan worden voorspeld door analyse met behulp van een geostatistisch model.

Het ging erom de oorzaak van epidemie in ruimte en tijd te achterhalen en voorspellen", vertelt Stein, werkzaam aan de vakgroep Bodemkunde en geologie. Kan menselijk handelen of de aanwezigheid van een insect aan de epidemie ten grondslag liggen? Waar en wanneer ontstond de epidemie?" De ontwikkeling van de ziekte bleek in tijd moeilijker te voorspellen dan in ruimte, aldus Stein.

Volgens het commentaar van de jury was het artikel van hoge wetenschappelijke kwaliteit en maakte het vernieuwende onderzoek gebruik van zeer moderne technieken. Het onderzoek werd deels uitgevoerd aan de Universiteit van Arizona, tijdens een verblijf van Stein. In totaal werkten zes auteurs aan het artikel.

Ontwikkeling in ruimte en tijd van een plantenziekte is een kernactiviteit van Produktie Ecologie. Stein: Dit is echt PE avant la lettre." De prijs, die woensdag 2 oktober is uitgereikt, bestaat uit een bedrag van duizend gulden, te besteden aan PE-onderzoek. Ondanks dit schamele bedrag is Stein blij verrast.