Nieuws - 1 februari 1996

Overstap van richting A naar B lastiger

Overstap van richting A naar B lastiger

Het college van bestuur wil dat een propaedeuse-getuigschrift van een studierichting alleen nog maar toegang biedt tot het doctoraalexamen van diezelfde richting. Als de universiteitsraad het daar mee eens is, is het voor studenten die dit jaar beginnen niet meer mogelijk om na de propaedeuse zonder aanvullende vakken over te stappen naar een ander doctoraalprogramma. Daarmee is de volledige onttrapping van de proppen een feit.

Eerder is al geregeld dat elk studieprogramma eigen voorvereisten mag stellen aan vwo-scholieren. Ook kan elke richting een eigen propaedeuse inrichten. Formeel bestond echter in een aantal gevallen nog steeds de mogelijkheid om over te stappen na de propaedeuse. Het college wil dat examencommissies voortaan gaan beoordelen aan welke aanvullende eisen een student moet voldoen om over te stappen. De vaste commissie onderwijs heeft inmiddels positief geadviseerd over het collegevoorstel.