Nieuws - 21 december 1995

Overconsumptie

Overconsumptie

In het debat over overconsumptie van onderwijs (WUB 7-12-95) stelt vco-voorzitter prof. dr ir Speelman dat het aantal vakken waaruit studenten kunnen kiezen omlaag moet. De twee- tot driehonderd vakken die niet in een studieprogramma zijn opgenomen, zullen als eerste verdwijnen.

Tijdens een hoorzitting over Onderwijs 2000 op 14 december maakte rector Karssen duidelijk hoe het nieuwe verdeelmodel in elkaar steekt. Er wordt een nul-last ingevoerd voor het ontwikkelen en instandhouden van vakken. Ongeveer een kwart van het onderwijsbudget wordt via nul-lasten verdeeld. Alleen vakken die in een studieprogramma zijn opgenomen krijgen zo'n nul-last; de vrije-keuzevakken niet. Daarmee wordt het voor vakgroepen onaantrekkelijker om vrije-keuzevakken aan te bieden.

Het probleem van dit verdeelmodel is dat vakgroepen zonder eigen studierichting, die bijvakken verzorgen voor diverse studierichtingen, onevenredig zwaar worden getroffen. Voorlichtingskunde is zo'n vakgroep. Tweederde van haar onderwijselementen is niet in een programma beschreven. Desondanks trekken deze vakken jaarlijks behoorlijke aantallen studenten, van diverse studierichtingen. Deze vakken staan niet in een programma omdat de studierichtingen een vrije keuze van bijna een jaar hebben. Roc's hebben al moeite genoeg om een selectie te maken uit het aanbod van de dragende vakgroepen van een studierichting. Een bijvak, zo is de logische redenatie van veel roc's, moet in de vrije ruimte gekozen worden.

Het nieuwe verdeelmodel zal ertoe leiden dat vakgroepen die voor verschillende studierichtingen bijvak-onderwijs verzorgen minder beloond worden. Een correctie op het model lijkt dan ook rechtvaardig. Wordt zo'n correctie niet toegepast, dan zal het aanbod in de vrije keuze op bepaalde vakgebieden verschralen. Dat zal de Wageningse opleiding, die in de unieke combinatie van vakken juist een sterke troef heeft, niet ten goede komen.