Nieuws - 28 augustus 1996

Organische synthese

Organische synthese

Organische synthese
 • A350-202
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: achttien
 • Geen attentiewaarden overschreden, geen aandachtspunten. Hoge algemene waardering, 4,5 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: dr Hans Wijnberg
  Organische synthese is een practicum dat vooral wordt gevolgd door tweedejaars studenten Moleculaire wetenschappen. De studenten gaven in de Muggenenquete hoge cijfers voor de gekozen werkvormen en de aansluiting bij andere vakken
  Ik stond ook een beetje te kijken van de hoge waardering, zegt docent Hans Wijnberg. De theoretische vakken van onze vakgroep staan bekend als struikelvakken en zijn zeker niet populair. We hadden dit jaar een heel gemotiveerde groep studenten. Ik geef het practicum met een wisselende groep aio's en blijkbaar zijn we er goed in geslaagd ons enthousiasme voor het vak over te brengen.
  Een proef met vloeibare kristallen viel erg in de smaak bij studenten. De meeste stoffen gaan bij temperatuurverhoging in een klap over van de vaste naar vloeibare fase. Er zijn er ook die een tussenvorm hebben, vloeibare kristallen. We maken in het practicum vijf van dat soort verbindingen. Bij een aantal van die stoffen zie je fantastische kleuren als je ze langzaam laat smelten in een speciaal apparaat. Vloeibare kristallen worden bijvoorbeeld toegepast in thermometers.
  We proberen het practicum leuk te maken door populaire proeven op te nemen. Zo hebben we voor mensen met interesse voor biotechnologie een experiment waarbij we met gist optisch actieve stoffen maken. We laten studenten zo veel mogelijk zelf kiezen welke proeven ze willen doen. We zorgen er wel voor dat alle studenten in aanraking komen met de verschillende technieken die we gebruiken.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent