Nieuws - 14 augustus 1998

Organisatoren AID van zeven tot elf in de weer

Organisatoren AID van zeven tot elf in de weer

Organisatoren AID van zeven tot elf in de weer
We wilden wel eens iets groots organiseren
Waar blijft het ontbijt tijdens de sportdag van de AID? Jorit Dekker van de AID-commissie regelt het voedsel met de Albert Heijn en de vrijwillige vrachtwagenchauffeurs. Samen met de vijf andere leden van de CAID is hij de gehele dag aan het regelen en bellen. We hebben alleen rust als we op de wc zitten.
Er zitten hier al een kwartier hongerige AID-lopers te wachten op hun ontbijt, klinkt het uit de portofoon in de kamer van de Commissie Algemene Introductiedagen. Het is dinsdag, de sportdag. Commissielid Jorit Dekker belt meteen de Albert Heijn om te vragen of de vrachtwagen met ontbijtspullen al onderweg is. Die blijkt echter nog uit Arnhem te moeten komen. Dit aanhorende wordt Dekker lastig gevallen door een nieuwe vraag over de portofoon en een ander telefoontje, dat hij doorschakelt naar het antwoordapparaat
Dekker blijft er rustig onder. Hij roept via de portofoon een vrijwillige vrachtwagenchauffeur van de technische commissie op die het ontbijt moet gaan halen bij de supermarkt. Die heeft de sleutel van de vrachtwagen nog niet bij Dekker opgehaald of hij meldt zich alweer door de portofoon: Er zitten nog podiumblokken in de vrachtwagen. Dekker: Rij die eerst maar naar de feesttent. Bij de Albert Heijn zeggen ze dat ze inmiddels de eigen vrachtwagen aan het volladen zijn. Als de CAID-vrachtwagen bij de Albert Heijn komt, blijkt dit te kloppen. Een kwartier later krijgt Dekker via de portofoon te horen dat ze op De Bongerd hard bezig zijn om het ontbijt uit te laden
Als het even rustig is, vertelt Dekker dat het drukke portofoonverkeer deze ochtend al om acht uur begon. Om half elf ontstaan de eerste problemen met de portofoons. De mensen op de Bongerd zijn niet meer te verstaan; de accu's van hun portofoons zijn leeg. Dus bellen ze even later via de telefoon of Dekker accu's kan laten bezorgen en of hij de Albert Heijn kan bellen dat de navulling van de melk er echt om kwart voor een moet zijn. Dekker schrijft op zijn lijst met te ondernemen acties dat hij rond twaalf uur de Albert Heijn nog een keer belt. Via de portofoon wordt het belang van het telefoontje nog even benadrukt. We hebben een heel strak schema met de sportdag en kunnen niet nog een keer zo'n vertraging oplopen.
Ondertussen staat een bezoeker in de kamer van Dekker al tien minuten te wachten. Hij wil kaartjes kopen voor het slotfestival. De bezoeker vraagt of alles goed gaat. Het gaat best. Ik was alleen al om zeven uur op, antwoordt Dekker
Sponsors
De vierdejaars biologiestudent is een van de zes studenten van de AID-commissie die ervoor zorgen dat 725 studenten Wageningen leren kennen. Als Commissie Algemene Introductiedagen zijn ze al een jaar bezig met het organiseren van deze ene week. Dekker heeft het afgelopen jaar nauwelijks gestudeerd. Je zit niet meer zo in dat studerende wereldje en dan heb je er ook geen zin meer in. Dat hoeft ook niet, want de zes studenten uit deze commissie stopten hun studiefinanciering een jaar om eens iets groots te organiseren. Ze kregen een beurs van de universiteit en een extra onkostenvergoeding van tweehonderd gulden per maand. In oktober 1997 trokken de organisatoren zich terug in een huisje bij Almelo, om de eerste versie van het programma op te stellen en het beleid ten opzichte van sponsoren en studentenverenigingen vast te stellen. We zitten nu bij versie tien van het programma.
Het sponsorbeleid heeft goed uitgepakt. Ruim 36 duizend gulden haalden ze binnen. Dat was hard werken, maar we zijn wel populair. Via ons kunnen sponsors in een keer alle eerstejaars bereiken, vertelt vijfdejaars Milieuhygiene Remko Rosenboom
De organisatoren hebben ook veel moeite gedaan om zoveel mogelijk AID-lopers te werven. Aankomende studenten die zich op 15 juli nog niet hadden ingeschreven, kregen een herinneringsbrief. Reageerden ze dan nog niet, dan belde de commissie ze op om ze over te halen
Dit jaar heeft de CAID voor het eerst een goed contact met hogeschool Diedenoort. Tot vorig jaar betaalde de hogeschool altijd minder per deelnemer dan de universiteit. Dit jaar heeft Diedenoort de introductie zelfs gepromoot. Op de hogeschool zijn duidelijk de verschillen aangegeven met het Diedo-kamp, waar je vooral medestudenten leert kennen. Tijdens de AID leer je Wageningen kennen, vertelt voedingstudente Marloes Hagemans
Draaiboek
De laatste weken voor de AID besteedde de commissie veel tijd aan het draaiboek. Susan Gabriels, derdejaars Plantenveredeling en gewasbescherming, heeft het dan bijvoorbeeld druk met het maken van gedetailleerde afspraken met cabaretiers, zoals over hoeveel opbouwtijd ze nodig hebben, of ze technici hebben en of ze willen blijven eten. Ook voert ze de laatste introlopers in in de computer en verstuurt ze het laatste informatiepakket
De AID begint voor organisatoren eigenlijk al op 5 augustus met het opbouwen van tenten, het plakken van posters en ophangen van wegwijzerbordjes, het inlichten van de omwonenden, het ophalen van allerlei spullen en het opbouwen van installaties. Als komende maandag alles opgeruimd is en het laatste busje is weggebracht, is het voor hen pas afgelopen
Tijdens de AID zijn de organisatoren van 's morgens zeven tot 's avonds elf in touw. Als je rondloopt met een rood T-shirt en een groene tuinbroek, krijg je steeds vragen, vertelt Rosenboom. We hebben alleen rust als we op de wc zitten en onze portofoon even uit doen.