Nieuws - 6 juni 1996

Opsplitsing leerstoel Landgebruiksplanning

Opsplitsing leerstoel Landgebruiksplanning

De nieuwe 0,8-leerstoel Landgebruiksplanning, een fusie-produkt van de leerstoelen Cultuurtechniek en Planologie, wordt opgesplitst in twee 0,4-plaatsen. Dat stelt het college van bestuur tenminste voor aan de universiteitsraad. Prof. dr ir H.N. van Lier gaat een de leerstoelen bezetten, voor de andere leerstoel komt een benoemingsadviescommissie. Verder is afgesproken dat Van Lier nog 0,2 formatieplaats krijgt van prof. ir K. Kerkstra, zijn collega Landschapsarchitectuur. Kerkstra bezet dan een 0,8-leerstoel. De twee hoogleraren Landgebruiksplanning krijgen dezelfde leeropdracht en moeten hun aandachtsgebieden in werkafspraken vastleggen.

De sectie Planologie heeft altijd aangedrongen op een open werving voor de leerstoel Landgebruiksplanning, uit vrees dat Van Lier de leerstoel zou gaan bezetten zonder verdere beoordeling van zijn capaciteiten op dit nieuwe vakgebied. De nu voorgestelde constructie heeft de instemming van de vakgroep.