Nieuws - 12 oktober 1995

Opheldering functie genen in topinstituut Biotechnologie

Opheldering functie genen in topinstituut Biotechnologie

De Nederlandse industriele- en agrarische biotechnologie associatie (Niaba) wil een topinstituut Biotechnologie gericht op de analyse van het complete DNA van organismen, op de opheldering van nu nog onbekende genen en synthese-routes voor vetten, suikers, en andere produkten, aldus dr R. van der Meer, woordvoerder van Niaba.


Onlangs heeft de regering 55,5 miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld voor zogeheten topinstituten. Met dit geld kunnen groepen worden gefinancierd die grensverleggend onderzoek doen waaraan bedrijven behoefte hebben. Verwacht worden topinstituten in de Informatica, de Chemie en de Weg- en waterbouw.

Ook Niaba wil de komende maanden haar voorstel aan de ministeries voorleggen. Hiertoe is een werkgroep gevormd van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Het doel van de operatie is een goede afstemming van fundamenteel onderzoek met de toepassing ervan door de voedings-, agro- en farmaceutische industrie.

In de jaren tachtig werden door Economische zaken programma's ingesteld met ongeveer hetzelfde doel. Het geld gaat nu echter naar groepen onderzoekers, in plaats van naar individuele promovendi en het bedrijfsleven is er nauwer bij betrokken.

De vereniging van chemische bedrijven (VNCI) wil in haar topinstituut Chemie naast katalyse en materiaalkunde ook biotechnologie inbrengen. Bedrijven als Unilever en DSM zijn betrokken bij zowel het Niaba- als het VNCI-initiatief.