Nieuws - 11 mei 1995

Ophelderen onbekende genen nu ook op LUW

Ophelderen onbekende genen nu ook op LUW

Moleculair biologen kunnen sinds kort onbekende resistentie-genen bij de tomaat ophelderen. De techniek hiervoor, afkomstig uit de medische wetenschappen, werd voor de tomaat ontwikkeld door R.A.J.J. van Daelen, die vorige maand promoveerde bij moleculair biologen dr A. van Kammen en dr W.J.T. Zabel.

Tomaten die het dominante gen Mi hebben, zijn resistent tegen het wortelknobbelaaltje. Dit Mi-gen is echter niet zomaar op te pikken uit het tomaten-DNA, omdat het bijbehorende eiwit onbekend is. De vakgroep moleculaire biologie wil het onbekende gen Mi toch graag isoleren, omdat de base-paarvolgorde mogelijk iets leert over het eiwit, en daarmee over het resistentie-mechanisme.

Positionele klonering is een van de twee nieuwe technieken, waarmee onderzoeksgroepen onbekende genen kunnen isoleren. Hierbij is het gen te lokaliseren door op het DNA van de tomaat te zoeken naar bekende genen, waarvan kruisingsproeven leerden dat ze dicht bij het resistentie-gen liggen.

Van Daelen ontwikkelde positionele klonering voor de vakgroep Moleculaire biologie. Hiertoe knipte hij het DNA van de tomaat in stukken en vermeerderde de stukken in gist. Vooral die laatste stap bleek erg lastig, omdat het om grote stukken DNA moest gaan. Van Daelen wist uit kruisingsproeven dat het resistentie-gen tussen twee hem bekende merker-genen moest liggen. Maar vervolgens liep hij tegen het probleem op dat de afstand tussen deze merker-genen onverwacht groot bleek, waardoor het resistentie-gen niet zomaar was te lokaliseren. De vakgroep heeft inmiddels meer merker-genen gevonden, wat het lokaliseren makkelijker maakt. De promovendus verwacht dat het niet lang meer duurt voor het Mi-gen wordt gevonden.