Nieuws - 25 januari 1996

Opheffing dreigt voor Agrosysteemkunde

Opheffing dreigt voor Agrosysteemkunde

Nieuwe naam moet studierichting redden

Met een andere naam zou de kleine studierichting Agrosysteemkunde meer dan genoeg studenten trekken. Daarom opteert de roc voor de naam Logistiek. Verder wil de roc het programma intern consistenter maken. De voorstellen komen op het nippertje; het college van bestuur heeft plannen om de richting helemaal op te doeken.


De studierichting Agrosysteemkunde heeft problemen. Eind 1995 vroeg de richtingsonderwijscommissie (roc) de vaste commissie onderwijs (vco) een advies over een nieuwe naam. De roc wil omwille van een betere herkenbaarheid het alom verguisde Agrosysteemkunde voorzien van een subtitel. De toevoeging Statistiek, logistiek en systeemkunde moet meer studenten trekken, zo is de gedachte.

Helaas voor de agrosysteemkundigen bracht het adviesverzoek de vco op een punt dat meer knelt dan de naamgeving: de geringe belangstelling bij studenten. Bij het ontstaan van de studierichting in 1988 werd nog gedacht aan veertig tot vijftig studenten per jaar. De instroom van negentien studenten in 1989 bleek een top, die terugliep van zeventien, zestien, veertien, elf en dertien tot acht studenten nu. De roc tekent daarbij aan dat die terugloop vertekend is door het schrappen in 1992 van de vierde specialisatie, Technisch fysisch agrosysteemkunde.

De vco uitte desondanks grote twijfels of de LUW bij een zo geringe instroom een opleiding in stand kan en moet houden. Zij legde daarom drie alternatieven voor aan de roc. De opleiding geheel opheffen, de opleiding opheffen maar de opleidingsspecifieke vakken onderbrengen bij een andere richting, of de opleiding laten voortbestaan.

De vco heeft zelf nog geen voorkeur voor een van deze opties. Tussen de regels door heeft het college van bestuur al zijn voorlopige ideeen kenbaar gemaakt. Om de negatieve connotatie er een beetje uit te halen, zullen wij niet meer spreken van het voornemen tot opheffen van de richting, maar over de toekomst van de studierichting Agrosysteemkunde", stelde rector Karssen onlangs aan de universiteitsraad voor.

Decanen

De richtingsonderwijscommissie Agrosysteemkunde heeft inmiddels laten weten de twee ophef-scenario's geenszins te ondersteunen en zet de tegenaanval in. De studierichting moet behouden blijven en daarvoor zal allereerst de naam moeten veranderen. Want de belangrijkste reden waarom de instroom onder de verwachting blijft, is de rottige naam. Roc-voorzitter prof. dr P. van Beek van de vakgroep Wiskunde: Het is een beroerde, waardeloze compromisnaam. Dat vinden wij zelf en dat vinden ook de decanen van het vwo. Laat alsjeblieft de naam agro weg, zeggen ze telkens weer tegen ons."

Voor de naam is in 1988 gekozen toen bleek dat de twee commissies die samen een studierichting wilden opzetten geen overeenstemming bereikten over de naam. De commissies van de vakgroep Informatica en de vakgroep Wiskunde werden het maar moeizaam eens over de inhoud van de studierichting. De naamgeving lieten ze uiteindelijk over aan het toenmalig faculteitsbestuur, dat koos voor Agrosysteemkunde.

Als het aan Van Beek ligt krijgt de richting voorlopig de naam Logistiek. Is dat niet even vaag en modieus als Agrosysteemkunde? Als je logistiek alleen opvat als vervoer en transport is het inderdaad een modieus woord. Maar wat wij hier beogen is een vakgebied waarin studenten leren strategische keuzes te maken in de agrarische produktie-, verwerkings- en distributieketens. Om die ketens goed te laten verlopen moeten studenten bijvoorbeeld kennis hebben van milieuaspecten en van houdbaarheidsaspecten van produkten. Aan deze universiteit wordt veel gezegd over gezondheid, natuurlijkheid en kwaliteit, maar te weinig over hoe je regelt dat die gezonde produkten ook tegen zo min mogelijk milieukosten in de winkel komen te liggen."

Praktijkvoorbeelden te over. Hoe moet de vliegtuigmaatschappij plannen hoeveel eten voor de passagiers op welk tijdstip in welk vliegtuig moet zijn zonder dat er te veel of te weinig is? En wat is de ideale planning voor een varkensslachter die graag wil weten op welke dag de fokkerij wat voor dieren van welke kwaliteit levert?

Van Beek mag dan tevreden zijn over de honderd procent werkgelegenheid tot nu toe voor de afgestudeerde Agrosysteemkundigen, de vraag ligt voor de hand of studenten van andere richtingen dit soort logistieke en systeemkundige vragen niet net zo goed kunnen aanpakken, in bijvoorbeeld de vrije-keuzeruimte van andere richtingen. Is er wel een aparte richting voor nodig? Wij willen de studenten een betonnen disciplinaire ondergrond geven met wiskunde en statistiek, waarop ze vervolgens hun eigen specialisaties kunnen bouwen. Daar zie je ook het verschil met de technische universiteiten. Die zijn technisch wel goed, maar ze hebben geen kennis van de produkten. De studenten die wij hier opleiden hebben contacten met de levensmiddelentechnologen, de plantentelers, de voedingsmensen. Juist die integratie zou de sterke kant van Wageningen moeten zijn, maar vakgroepen en het bestuur van de LUW realiseren zich onvoldoende hoe belangrijk deze materie is."

Reclame

Willy Tadema, vierdejaars, had bij toeval gehoord van de richting. Ik wilde iets met wiskunde gaan studeren, maar wie denkt eraan dat dat ook in Wageningen kan? Dat moet je toevallig weten, dat gaat alleen via reclame van mond tot mond. De studenten van mijn richting zijn allemaal enthousiast. En nu ik bezig ben met een stage bij Organon merk ik dat de Wageningse opleiding helemaal niet achterloopt bij die van de technische universiteiten. Zij zijn heel theoretisch aangelegd; op het toegepaste deel ben ik veel beter. Ik werk nu op afdeling Statistiek. De dertig werknemers daar staan er allemaal van te kijken dat ik uit Wageningen kom."

Tadema volgt de statistische orientatie Biometrie, die in de herstructureringsplannen van de roc zal sneuvelen. Biometrie was altijd al de minst populaire specialisatie, met dit jaar slechts twee studenten. Zij denkt dat het imago ook de specialisatie parten speelt. Statistiek is een struikelvak, niet leuk en not done. En dat terwijl er een enorme vraag is naar mensen met een dergelijke opleiding", meent Tadema.

De specialisaties Logistiek en Systeemkunde blijven in de nieuwe roc-opzet bestaan. Van Beek: We zijn er achter gekomen dat de richting te weinig samenhang heeft. De drie specialisaties hebben raakvlakken, maar vullen elkaar niet logisch aan. Vorige week heeft de roc besloten dat de ketens de rode draad door de hele studie moeten vormen. Laatst nog zei Van Aartsen hoe belangrijk het voor de agrarische sector is om meer samen te werken met de organisatie Nederland Distributieland. Dan vind ik het vreemd dat niemand bedenkt dat er voor die hele keten ook een belangrijke onderwijspoot moet zijn."

Het college van bestuur bereidt momenteel een nota voor over Agrosysteemkunde.