Nieuws - 7 september 1995

Opheffen universiteitsraad

Opheffen universiteitsraad

Met niet geringe verbazing las ik in de Volkskrant van afgelopen zaterdag wat minister Ritzen nu weer heeft bedacht. Na eerst de studenten en de universiteiten flink te korten, probeert hij nu ook de universiteitsraad op te heffen. Ik zie hiervoor geen dringende noodzaak. Het argument dat besluitvorming stroperig zou zijn gaat volkomen mank. Juist door de toetsing van de raad van besluiten aan de praktijk en door het aangeven of er draagvlak voor een besluit bestaat, zorg je ervoor dat er tenminste zinnige besluiten worden genomen. Het is toch alleen maar positief dat de mensen aan de universiteit, zowel personeel als studenten, meedenken en meebeslissen over de richting die de universiteiten opmoeten. Ik vind het ook buitengewoon vreemd dat een democratisch gekozen regering het democratische systeem binnen de instellingen wil opheffen. Dat Ritzen de studenten meer invloed wil geven op onderwijs is niet waar. Studenten worden volgens zijn voorstel in onderwijsadviescommissies geplaats
t. De student wordt dan van constructief meebeslisser gedegradeerd tot puur consument. Een forse stap terug in de tijd. En dat terwijl de studenten bewezen hebben dat ze competente medebestuurders zijn als het gaat om onderwijskwaliteit!