Nieuws - 19 januari 1995

Opheffen leerstoel Grondbewerking niet duurzaam

Opheffen leerstoel Grondbewerking niet duurzaam

In het WUB van enkele weken geleden lazen wij dat de leerstoel Grondbewerking evenals enkele andere leerstoelen zal verdwijnen. Een universiteit, die in haar doelstellingen streeft naar een duurzame landbouw, zou beter moeten weten. Boeren die werken aan een milieuvriendelijker bedrijfsvoering kunnen geen gebruik meer maken van correctiemiddelen als bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Zij zijn daarom afhankelijk van vooral bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Grondbewerking is juist een van de middelen die kan bijdragen aan het behouden en versterken van deze bodemfactoren. Het besluit van het CvB om de leerstoel Grondbewerking op te heffen zal na verloop van tijd dan ook niet duurzaam blijken te zijn. Hopelijk zullen ook studenten die het met ons eens zijn hun afkeer over dit besluit uitspreken.