Nieuws - 2 november 1995

Operationeel management verhoogt bedrijfsresultaat

Operationeel management verhoogt bedrijfsresultaat

Operationeel management, gebaseerd op voortgangsbewaking en tussentijdse aanpassing van het produktieplan, heeft een positief effect op het rendement in de potplantenteelt. Ingenieur K.J. Leutscher van de vakgroep Tuinbouwplantenteelt ontwikkelde een simulatiemodel om verschillende managementstrategieen voor een potplantenbedrijf te vergelijken. In zijn promotieonderzoek, Operational management in pot plant production, vergelijkt Leutscher vijf strategieen, die aanmerkelijke rendementsverschillen opleveren. De opbrengst van de passieve en de marktgerichte strategie verschilt bijvoorbeeld netto tien gulden per vierkante meter. Dat kan een gemiddeld glastuinbouwbedrijf al snel een ton aan jaarinkomen schelen. Toch kan Leutscher geen algemene optimale strategie aanwijzen. Verschillende managementinspanningen, mogelijke lange-termijneffecten en bedrijfsoverstijgende effecten van individuele strategieen zijn niet opgenomen in dit potplantenbedrijfsmodel."

Het was niet Leutschers bedoeling een managementprogramma voor potplantentelers te ontwikkelen. Ik heb gekeken naar de inhoudelijke kanten van besluitvormingsprocessen, en heb een relatie gelegd tussen verschillende bedrijfsstrategieen en de effecten die daaraan gekoppeld zijn, in de aard van bedrijfsresultaat en management-inspanningen." Volgens Leutscher kunnen programmeurs nu met zijn informatie gebruikersvriendelijke managementondersteuningsprogramma's voor potplantentelers ontwikkelen. Leutscher promoveerde op 31 oktober bij hoogleraar tuinbouwplantenteelt dr ir H. Challa en dr ir J.A. Renkema, hoogleraar in de agrarische bedrijfseconomie.