Nieuws - 15 augustus 1996

Opening AID lekker warm

Opening AID lekker warm

Opening AID lekker warm
De tent is koeler dan deze buitenissig warme maandagmiddag doet vermoeden. Langzaam druppelt het veelkleurige gezelschap van introlopers binnen. Over enkele minuten begint de officiele opening van de Algemene introductiedagen 1997
Een oversized olielamp staat eenzaam op een podium; een zwevend tapijt hangt verloren in de lucht. Symbolen van het oosterse thema van deze AID van duizend-en-een-nacht. Bijna alle groepjes zetten zich in kringetjes op de houten planken neer, enkele doen - zij het verlaat - nog snel een kennismakingsspelletje. Bij groepje 16 ligt een plattegrond van Wageningen opengespreid
Inmiddels is de tent helemaal volgelopen. Op het podium vertoont een buikdanseres haar kunsten. Ruim een kwartier later dan gepland verschijnt de Commissie algemene introductiedagen (CAID). De olielamp begint te roken en een voor een komen de AID-organisatoren zwoel dansend uit de lamp tevoorschijn. Blauwe broeken en petten, gele shirts, de buik ontbloot. De enige man in het gezelschap, Roelof Goodijk, krijgt een extra applausje. De zes stellen zich voor aan de nieuwe Wageningers, in eerste instantie onverstaanbaar, want overstemd door elektronische muziekklanken. Ook Radja Aboe wordt geintroduceerd, de mascotte met daarin de zwaar zwetende Norbert Degenhardt van de Wageningse Studentenorganisatie
Wethouder Henk Blankestijn heet in een kort praatje de aankomende studenten welkom en verklaart dat Wageningen weer ontwaakt wanneer de AID wordt gevierd. Blankestijn hoopt dat de introlopers tijdens de studie minder zullen zweten dan vandaag in de tent en wenst ze een plezierige tijd toe. Daarna is het de beurt aan professor Bert Speelman. Sprookjes zijn voor mij verhaaltjes waarin het goede het kwade overwint, zegt hij, refererend aan de voor studenten zware tijden. Een goede student wint het van de kwaaie koboldminister, die ergens in Den Haag zit. Speelman rept slechts kort over efficiency, verschoolsing en rendement. Dat past slecht bij de vrolijke toonzetting van deze week. Wel attendeert hij de studenten op het blokkensysteem, bestaande uit vijf perioden met aansluitend een week zelfstudie en examens. Tot slot ontvangen Speelman en Blankestijn uit handen van de AID-radio een cd. Daarna kunnen de groepjes aan hun snikhete stadswandeling beginnen
Onderwijs is een ministerie van koele rekenmeesters

Speelman over kwaaie koboldminister Ritzen
Bij zijn welkomstwoord voor aankomende studenten noemde professor Bert Speelman, voorzitter van de vaste commissie onderwijs (vco), Ritzen een kwaaie koboldminister, die ergens in Den Haag huist. Een spontane opmerking op een warme middag, die goed aansloot bij het AID-thema. Natuurlijk is het enigszins gechargeerd, maar ik vind dat Onderwijs de laatste decennia is geworden tot een ministerie van uitermate koele rekenmeesters, die de ontplooiing van de student in de weg staat, aldus Speelman een dag later
Ik hekel de productmatige en fabrieksmatige benadering van de student om hem in zoveel tijd door de wetenschappelijke school te sleuren. Dit mechanistische element komt volgens Speelman steeds haakser te staan op de roep om kwaliteit. Steeds meer barrieres worden opgeworpen om de toegankelijkheid van het wetenschappelijke onderwijs te blokkeren. Zoals de financiele perikelen waarmee de huidige student wordt geconfronteerd en die hem nopen om in zijn steeds spaarzamer wordende vrije tijd een eigen - aanvullende - broodwinning ter hand te nemen
Wat me het meest zorgen baart is dat deel van het onderwijs waar de student moet laten zien wat hij kan, de afstudeervakken. Stomweg de mogelijkheid hebben om fouten te maken, daarvan te leren en het opnieuw te doen. Nu moet het allemaal gepland en machinaal gestroomlijnd, vindt Speelman. Niet het leren leren, maar de eigen ontwikkeling als academicus, die hem onderscheidt van iemand van het hbo, komt in het nauw. Studenten kunnen zich geen fouten permitteren omdat ze geen financieel vangnet hebben. Als je de uren vrije tijd letterlijk telt, hetgeen Speelman voor de grap ook deed tijdens de opening, lijkt het allemaal mee te vallen. Desondanks concludeert hij: Ik ben bang dat de student van nu het veel beroerder heeft dan ik destijds. (GE)