Nieuws - 30 maart 1995

Openbaar vervoer met gehandicaptengeld

Openbaar vervoer met gehandicaptengeld

Burgemeester en wethouders van Wageningen stellen de gemeenteraad een onderzoek voor naar een lokaal, al dan niet openbaar, vervoersysteem in Wageningen." Dit vervoer kan worden geintegreerd met andere vormen van deur tot deur-vervoer, zoals de buurtbus. Het vervoersysteem kan ondermeer bekostigd worden uit gelden die de gemeente jaarlijks ontvangt voor gehandicaptenzorg. Van dat geld, 1,6 miljoen, wordt een miljoen gulden begroot als vergoeding voor vervoer van gehandicapten. Daarnaast worden uit dit budget ondermeer woningaanpassingen en rolstoelen betaald. Het afgelopen jaar hield Wageningen de helft van dit bedrag over. Veel gemeenten kampen met onderbesteding. De achthonderd duizend gulden die nu over is wordt in een reservefonds voorziening gehandicapten gestort.