Nieuws - 2 november 1995

Opal wil niet bezuinigen op ouderverlof en adv

Opal wil niet bezuinigen op ouderverlof en adv

Het Opal, het overlegorgaan van het college van bestuur en de onderwijsbonden, wijst een collegevoorstel af voor bezuinigingen op het ouderschapsverlof en de premie die wordt uitgekeerd als medewerkers opgespaarde adv-dagen in een keer opnemen.

Het college wil de vergoeding voor werknemers met ouderschapsverlof halveren. Zij krijgen nu 75 procent van hun salaris. Daarnaast stelt het college voor de compensatie die vakgroepen krijgen voor het personeelslid met verlof, te verrekenen met eventuele overcapaciteit. Het college wil eveneens bezuinigen op de premie van maximaal 25 duizend gulden, die werknemers kunnen krijgen wanneer ze opgespaarde adv-dagen in een aangesloten periode opnemen. Die premie is bedoeld voor bijvoorbeeld scholing of tijdelijke vervanging van het personeelslid.

Omdat het ouderschapsverlof en de adv-meerjarenvariant worden betaald uit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden, heeft het college de instemming van het Opal nodig. De bonden zijn echter principieel tegen bezuinigingen op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het personeel heeft het al moeilijk genoeg", zegt J.F. Aleva, die namens de Abvakabo in het Opal zit. Bezuinigingen op ouderschapsverlof liggen bij de onderwijsbonden extra gevoelig. Bij de onderhandelingen over de nieuwe cao willen zij een belangrijk item maken van de combinatie van werk en de zorg voor kinderen.

Het college heeft begrip voor het standpunt van de bonden maar betreurt het dat de bonden evenmin instemmen met het voorstel de vergoeding voor de vakgroep te verrekenen met de overcapaciteit. Hierover komt het college met een nieuw voorstel.