Nieuws - 6 februari 1997

Oormerk

Oormerk

Oormerk
Volgens de laatste berichten is Cindy, het Galloway-rund dat eind december in Duitsland overleed aan BSE, niet de dochter van Camella. Cindy is waarschijnlijk Rita, in 1992 uit Schotland geimporteerd, en kreeg de identiteit van een doodgeboren kalf van Camella. Faalt het oormerk?
Nee. Overigens is voor mij nog niet bewezen dat met Cindy gefraudeerd is. In Duitsland gaat het gerucht dat het kalf Cindy dood was geboren. Als je toevallig net een ander kalf binnenkrijgt, kunnen je die twee omwisselen. In dit geval zou het gaan om illegale import. Maar volgens mij was het kalf nog net wel legaal. Alleen kwam het uit Groot-Brittannie en het Britse vlees was al verdacht
Routinematig frauderen met het oormerk is moeilijk, zeker met het Nederlandse systeem. Het I&R-systeem is gebaseerd op identificatie via het oormerk en registratie door het nummer op te slaan in een centrale database. In heel Europa moeten de registratiesystemen voldoen aan EU-regels. Duitsland heeft echter geen centrale computer. Daar worden de gegevens per deelstaat en soms zelfs per regio binnen een deelstaat opgeslagen. Dat zoekt moeilijker
Zodra een kalf geboren wordt, moet je dat aanmelden. Het dier krijgt een oormerk en dat kun je niet meer verwijderen zonder het stuk te maken. Op het moment dat het dier geslacht wordt, wordt het nummer afgeboekt. Een koe zonder nummer wordt niet geslacht. Tussendoor moet je alle verplaatsingen van het rund doorgeven, bijvoorbeeld bij verkoop
Met een dier zonder oormerk op je bedrijf loop je risico's. De Algemene Inspectiedienst kan komen controleren, die neemt steekproeven. Vinden ze een dier zonder oormerk, dan hang je. Naast die steekproeven krijgt elk bedrijf eens in de vier jaar controle
Vorig jaar hebben we de snelheid en betrouwbaarheid van het I&R-systeem onderzocht. Op de snelheid valt wel iets aan te merken. Eigenlijk moeten boeren geboortes van kalveren binnen drie dagen aangeven. Velen doen dat niet meteen; ze sparen het bijvoorbeeld een week op. Die snelheid moet omhoog. Dat is met name van belang bij het uitbreken van besmettelijke ziekten, bijvoorbeeld mond- en klauwzeer. Dan is het belangrijk te weten of een boer van een besmet bedrijf toevallig die week vee heeft verkocht
De snelheid ontbreekt dus, maar de betrouwbaarheid bleek honderd procent. We zijn bij een willekeurige groep bedrijven gaan kijken: wat staat er op stal en wat staat er in de boeken? Van de dieren die niet in de boeken stonden, was een dag later de helft al geregistreerd. Na een week was 95 procent geregistreerd en nog een week later was het honderd procent. En voor BSE is betrouwbaarheid belangrijker dan snelheid