Nieuws - 12 oktober 1995

Oorlogsstudenten keren terug naar LUW

Oorlogsstudenten keren terug naar LUW

Zo'n tweehonderd ingenieurs, op een na allemaal gepensioneerd, vulden zaterdagochtend 7 oktober de aula op de terugkomdag voor Wageningers die in 1942 en 1945 hier studeerden. Collegelid mr H.M. van den Hoofdakker heette ze welkom met de mededeling dat de reunisten op een ongelukkig moment kwamen, daarmee doelend op de financiele situatie van de universiteit.

In 1945 telde Wageningen 967 studenten, onder wie 450 eerstejaars. Dat schrijft ir S. Maso in zijn boek Hier heerste de Engelse ziekte, waarin hij de opbouw van de Wageningse studentenwereld belicht. Hoewel in de oorlog studenten van de vier verenigingen zich in hun verzet tegen de Duitsers verbonden wisten, hield deze eenheid geen stand. Ondanks een pleidooi voor een studentenvereniging, kwam die niet van de grond.

Ook 1961ste-jaars, oud-rector en oud-professor cultuurtechniek F. Hellinga sprak de groep zoveel-plussers toe. Hij schetste de ontwikkeling van de landbouwhogeschool onder invloed van maatschappelijke veranderingen, varierend van dekolonisatie tot seksuele revolutie. Als landbouwkundigen zijn wij geconfronteerd met onvoorziene en ongewenste bij-effecten van het streven naar produktieverhoging," stelde hij. Hellinga noemde de huidige situatie van de LUW zorgelijk maar springlevend.

Na de lunch gingen de oudgedienden op weg naar de verenigingen. Op Ceres nam een forum 's middags het studentenleven toen en nu onder de loep. Tot veler blijdschap werd geconstateerd dat de ouderwetse ontgroening nog steeds bestaat, ondanks een dip in de jaren zeventig.