Wetenschap - 19 september 1996

Ook hogescholen adviseren Van Aartsen

Ook hogescholen adviseren Van Aartsen

Net als de LUW en DLO zijn ook de zes agrarische hogescholen bezig om een voorstel aan ministerie Van Aartsen op te stellen over nauwere samenwerking. Het centraal managementteam, dat bestaat uit de zes collegevoorzitters, wil met een substantieel voorstel komen, meldt mr ing. J.M. Latijnhouwers van de stichting Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs (SHAO).

De minister van Landbouw meent dat de hogescholen moeten opgaan in een consortium. Volgens Van Dale is dat een tijdelijke overeenkomst voor financiering", aldus Latijnhouwers. Volgens hem erkennen de hogescholen dat het opleidingsaanbod versnipperd is en dat ze elkaar beconcurreren. Als er een bestuur voor de hogescholen moet komen, kan de SHAO het stafbureau van dat bestuur worden, meent hij. Herhaaldelijk is kritiek geleverd op de zwakke coordinerende rol van de SHAO, maar volgens Latijnhouwers bezit de stichting niet het mandaat om samenwerking af te dwingen.

Volgend jaar blijven de budgetten van de hogescholen en de SHAO gelijk, blijkt uit de begroting van Van Aartsen. Latijnhouwers is alleen verrast door een taakstellende bezuiniging van drie ton in 1996. Dit hadden we al moeten weten, het is immers september. Maar het was onbekend. Zo is de begroting van de SHAO van dit jaar nog steeds niet goedgekeurd door het ministerie. Vanwege personeelswisselingen op het ministerie is er weinig communicatie vanuit de directie Wetenschap en Kennisoverdracht. Dit is niet professioneel meer."