Nieuws - 7 september 1995

Onzekerheid blijft over toekomst vut-regeling

Onzekerheid blijft over toekomst vut-regeling

Het arbeidsvoorwaardenoverleg voor de sector onderwijs verliep voor de zomervakantie traag, omdat de partijen wilden wachten op de uitkomsten van het overleg van de Rijksambtenaren met de minister van Binnenlandse Zaken. Dat overleg, zo bleek onlangs, is weer terug bij af, omdat de meeste bonden het niet eens waren met de finale voorstellen.

Volgens een woordvoerder van de Centrale voor middelbare en hogere functionarissen (CHMF) willen de bonden die het universitair personeel vertegenwoordigen het liefst met de directe werkgevers, vertegenwoordigd door de vereniging van universiteiten (VSNU) overleggen, maar daartoe moet een wetswijziging worden geeffectueerd. Vol spanning wordt uitgekeken naar de resultaten van het overleg tussen de vakbonden en de bijzondere universiteiten. Aangezien deze een andere rechtspersoon hebben, hoeft niet op een wetswijziging te worden gewacht.

De VSNU heeft overigens al een parttime functionaris aangesteld die een toekomstig arbeidsvoorwaardenoverleg moet voorbereiden. De vakbonden hechten er aan om over de salarissen en collectieve voorzieningen op centraal niveau afspraken te blijven maken met de minister.

Een belangrijk thema bij het huidig overleg vormt de vut-regeling. De minister wil ervan af, maar de bonden willen eraan vasthouden, danwel een andere flexibele regeling om ouder personeel geleidelijk te laten uittreden. De vertegenwoordiger van de CMHP betreurt het dat de onzekerheid over de VUT voortduurt en raadt personeelsleden aan om zes maanden voor de beoogde VUT-datum gewoon een aanvraag in te dienen, die dan gewoon behandeld moet worden.

Binnen de sector onderwijs is de 36-urige werkweek, breekpunt bij de Rijksambtenaren, nog niet echt een item gebleken.