Nieuws - 20 juni 1996

Onzekere vwo

Onzekere vwo

Het aantal vwo'ers dat naar de universiteit gaat, is vorig jaar gedaald van 65 naar 56 procent. De hogescholen boekten een forse winst - vooral dankzij vwo'ers die met enige moeite hun eindexamen haalden.

Vorig jaar daalde het aantal aanmeldingen bij universiteiten met tien procent, terwijl het aantal eerstejaars in het hbo gelijk bleef. Onderzoek onder schoolverlaters van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) wijst uit dat vorig jaar 34 procent van de vwo'ers koos voor het hbo, tegen 25 procent in 1994.

Het ROA vermoedt dat dit verband houdt met de invoering van de prestatiebeurs. Eerstejaars krijgen vanaf september hoogstens vier jaar een studiebeurs, en bij studievertraging wacht hen een omvangrijke studieschuld. Onzekere vwo'ers verwachten volgens het ROA kennelijk een wetenschappelijke studie niet binnen vier jaar af te ronden. Een hbo-opleiding denken zij wel zonder moeite in vier jaar met een diploma af te sluiten.

Vorig jaar al stelden CDA-kamerleden vragen over de afschrikkende werking van de steeds strenger wordende regels voor de studiefinanciering. Minister Ritzen sprak het vermoeden dat er leenaversie zou bestaan tegen. Afgelopen september kondigde hij echter toch een onderzoek aan naar de sterke daling van het aantal universitaire eerstejaars. De resultaten daarvan worden na de zomer verwacht.