Nieuws - 7 december 1995

Ontwikkelingshulp negeert te vaak overheden

Ontwikkelingshulp negeert te vaak overheden

In veel ontwikkelingsprojecten laten donoren de overheden links liggen en doen ze zaken met niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Dat is begrijpelijk, maar niet altijd even verstandig, meent prof. Nic. van de Walle van de Amerikaanse Overseas development council. De kans bestaat dat door het omzeilen van de overheid de ontwikkelingslanden blijvend een structuur ontberen om goede projecten te implementeren in officieel beleid. Het kan zelfs wel eens een hoofdoorzaak zijn van het stagneren van de economische ontwikkeling op het Afrikaanse continent.

Met name in Afrika, zo betoogde de Amerikaan op 29 november in De Wereld, is het overheidsapparaat vaak dermate uitgehold dat van enige sturing geen sprake is. De salarissen van overheidspersoneel in veel landen zijn een tiende van die in 1970. Van betrokkenheid van ambtenaren bij het ordelijk regelen van overheidszaken is geen sprake. Regeringen ontberen daardoor autoriteit, legitimiteit en slagkracht.

Versterking van nationale overheden moet ook een van de doelstellingen zijn van ontwikkelingsbeleid, meent Van de Walle, ook als dat betekent dat de hulp aanvankelijk voornamelijk bij de middenklasse terecht komt. Vergeet niet dat de geschiedenis leert dat juist de middenklasse altijd heel veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de economie en democratie."