Nieuws - 13 februari 1997

Ontwerp en analyse van plantenteeltproeven

Ontwerp en analyse van plantenteeltproeven

Ontwerp en analyse van plantenteeltproeven
Het Vak
 • A100-207
 • Derde trimester 1995-1996
 • Aantal respondenten: twaalf
  Zes maal attentiewaarden overschreden: tijdsbesteding, werkvormen, schriftelijk studiemateriaal, didactische verzorging, oefenmogelijkheden en algemene waardering
  Vier aandachtspuntenDe roc van de nieuwe studierichting Plantenteeltwetenschappen heeft ondanks de zes overschreden attentiewaarden geen gesprek gevoerd met de docent over dit vak. Roc-voorzitter dr ir U. van Meeteren vertelt dat het vak zal vervallen in de nieuwe studieopzet. We zijn bezig met een nieuw blok Onderzoeksvaardigheden in de plantenteelt. Hierin is de wiskunde een integraal onderdeel geworden. Vanzelfsprekend zullen dus de meeste kritiekpunten de komende tijd aan de orde komen, zoals de werkvormen en het studiemateriaal. Die worden uiteraard herzien in het nieuwe blok. Misschien is een deel van de kritiek ook toe te schrijven aan de docent, maar daar kunnen we het dan ook meteen over hebben.
  We gaan het onderdeel Statistiek in het blok onderbrengen, omdat niet alle studenten hun statistiek hebben gehaald maar toch al verder in hun studie met statistiek aan de gang moeten. Bovendien vinden studenten het vervelend als het gaat over gewassen waar ze nooit mee te maken hebben gehad of mee te maken krijgen. Ik denk dat dit een probleem is van de meeste algemene vakken. Als je nog niet weet waar je het voor nodig hebt, is het niet altijd even boeiend. In het nieuwe geintegreerde blok kunnen we de statistiek meteen toepassen op praktische voorbeelden uit het vakgebied.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent