Nieuws - 3 oktober 1996

Online Tulpenboek getipt door WebCrawler

Online Tulpenboek getipt door WebCrawler

De online Verzameling van een meenigte tulipaanen, naar het leven geteekend met hunne naamen, en swaarte der bollen, zoo als die publicq verkogt zijn, te Haarlem in den jaare A. 1637, door P. Cos, bloemist te Haarlem, door Agralin op Internet gezet, heeft de aandacht getrokken van het Internet-zoeksysteem WebCrawler.

Op het eerste gezicht lijkt de online publicatie van de tulpencatalogus enigszins cryptisch", aldus het commentaar van de selectiecommissie van WebCrawler in de sectie hobby's en tuinieren. Maar de illustraties zijn volgens het WebCrawler-team zo mooi en de zeventiende-eeuwse prijzen waren zo hoog, dat de site als eerbiedwaardig kan worden omschreven. Niet voor mensen die weinig tijd hebben", voegt WebCrawler daar nog aan toe.

WebCrawler ontstond begin 1994 uit een onderzoeksproject van de Universiteit van Washington. Het is de eerste zoekmachine die niet alleen op trefwoorden zoekt, maar in de hele tekst.