Nieuws - 21 maart 1996

Ongunstig rapport sociale dienst openbaar

Ongunstig rapport sociale dienst openbaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het vernietigende rapport over de sociale dienst openbaar te maken. Enkele verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur zijn daarvoor de aanleiding. B&W wilde het rapport niet openbaar maken, omdat de conclusies terug te voeren waren op het functioneren van medewerkers van de sociale dienst. Eerder moest de directeur van de sector Onderwijs en welzijn, waar de sociale dienst onderdeel van is, het veld ruimen.

Het rapport signaleert dat clienten van de sociale dienst soms te lang moeten wachten op een beslissing over een uitkering. Verder heeft de sociale dienst zich te weinig beziggehouden met het aan het werk krijgen van uitkeringsgerechtigden en te weinig aandacht besteed aan fraudebestrijding en -preventie. Het terugvorderen van uitkeringsgelden of verhaal op vroegere partners van uitkeringsgerechtigden gebeurt te langzaam.

B&W vinden dat het rapport een eenzijdig beeld geeft en de successen van de sociale dienst niet honoreert: de uitvoering van de Banenpoolregeling, het Jeugdwerkgarantieplan en de Wet voorzieningen gehandicapten. Bovendien vroegen veranderingen in de werkvelden Onderwijs en Welzijn ook veel aandacht. Sinds het onderzoek zijn al diverse maatregelen getroffen om achterstanden in te lopen, aldus B&W. Tijdelijk personeel, extra opleidingskrediet en verbetering van de werkprocessen moeten uitkomst bieden. Bovendien is een interim-manager aangetrokken, de oud-directeur van de sociale dienst van Amsterdam.