Nieuws - 5 oktober 1995

Onenigheid over toekomst Droevendaal

Onenigheid over toekomst Droevendaal

Het is mogelijk een ecologische verbindingszone te realiseren tussen Wageningen en Bennekom, blijkt uit een onderzoek door twee Utrechtse studenten.


De opdrachtgevers leggen echter de voorlopige resultaten in het conceptrapport verschillend uit. Ze zijn het eens dat de verbindingszone er kan komen, maar verschillen van mening over de vraag of de huidige bebouwing van het betreffende gebied, Droevendaal, kan blijven bestaan. Inmiddels wachten alle betrokkenen op een uitspraak van de provincie over de nieuwbouw op Droevendaal, waar voornamelijk studenten in barakken gehuisvest zijn.

Opdrachtgevers van het onderzoek zijn enerzijds de Droevendalers en anderzijds vier milieu-organisaties, waaronder het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Volgens Droevendaal-woordvoerder ir P. Jansen bleek uit het onderzoek dat de verbindingszone mogelijk is in de huidige situatie en bij de huidige bewoning. Wel is versterking van enkele groenvoorzieningen rond het complex nodig. De grote populatie katten is het enige struikelpunt.

R. Busman van het IVN legt de uitkomsten anders uit. De conclusie of Droevendaal kan blijven, al dan niet in herbouwde vorm, is voor hem nog niet getrokken. Die vraag wil Busman de Wageningse politiek voorleggen, op een symposium op 16 oktober.

De gemeente koos eerder dit jaar voor behoud van Droevendaal en niet voor het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone tussen Bennekom en Wageningen. Volgens Jansen is het nieuwe bestemmingsplan door de gemeente dichtgetimmerd, zodat alleen de huidige bouwvolumes en intensiteit mogelijk zijn. Alle betrokkenen wachten nu op de provinciale uitspraak over het bestemmingsplan, op 24 oktober. Adjunct-directeur J.S. Harkema van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW), beheerder van de barakken, heeft geen enkel idee over de uitkomst. In afwachting van de provinciale uitspraak heeft de SSHW onlangs opnieuw een sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente. De eerdere vergunning was vanwege een procedurefout vernietigd. Harkema wil niet op de uitspraak vooruit lopen maar zegt dat de SSHW toch tot sloop van drie barakken uit 1977 wil overgaan. Bewonersvertegenwoordiger Jansen zegt dat de Droevendalers bereid zijn mee te werken aan sloop, mits er keiharde garanties op ni
euwbouw zijn. Daarom is sloop volgens hem niet nodig, zolang de provincie niet positief heeft beschikt over nieuwbouw.