Wetenschap - 12 januari 1995

Onderzoeksinstituten in Derde Wereld inefficient

Onderzoeksinstituten in Derde Wereld inefficient

De landbouwkundige onderzoeksinstituten in de ontwikkelingslanden (NARS), zijn inefficient. De onderzoekers blijven in de stad, hebben geen oog voor traditionele landbouwsystemen, werken onderling niet samen en hebben te veel assistenten en te weinig budget. Dit stelde althans dr A.P. Conesa, president van de Franse landbouwonderzoeksfederatie Agropolis in Montpellier, 9 januari in het IAC.

Als voorbeeld van duurzame technieken die de instituten moeten ontwikkelen noemde Conesa vruchtwisseling, geintegreerde bestrijding, agroforestry en beter gebruik van de biodiversiteit. Deze technieken moeten minder op proefvelden en in laboratoria en meer op het veld van de boeren worden ontwikkeld, vindt hij, waarbij kennis van de boeren en van de onderzoekers complementair moeten zijn. Eerst moeten we lokale potenties en bronnen kennen, dan pas technieken bouwen."

Conesa acht de inefficientie ernstig, omdat de landbouwinstituten in de ontwikkelingslanden, de eerste verantwoording hebben voor landbouwontwikkeling; de functie van de Westerse instituten is ondersteunend. De president benadrukte dat veel ontwikkelingslanden voldoende disciplinair goed onderlegde landbouwonderzoekers hebben. Het probleem zit in het onderzoeksmanagement en de houding van de onderzoekers.

De cursus die Conesa opende, georganiseerd door het International centre for development oriented research wil onderzoekers uit de hele wereld leren samenwerken met andere disciplines en met boeren in het veld. Eindopdracht is een aanbeveling doen voor beter onderzoeksmanagement in een van de instituten in de Derde Wereld.

Overigens ervaarde Conesa dat ook onderzoekers in het Westen weinig oog hebben voor traditionele technieken. Pas nu denken de Fransen bijvoorbeeld weer aan het planten van stikstofbindende Medicago-soorten in de wijnteelt. Die oude techniek die de produktie verhoogt, schimmelziektes weert en de erosie vermindert, was in de vergetelheid geraakt.