Nieuws - 20 juni 1996

Onderzoekschool M&T in zee met DLO

Onderzoekschool M&T in zee met DLO

De LUW-onderzoekschool Milieuchemie en toxicologie (M&T) heeft vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). De onderzoekschool wil het onderzoek bundelen en afstemmen met een vijftal DLO-instituten, die eveneens onderzoek doen over wat er met chemische stoffen gebeurt in organismen en in het milieu.

De samenwerking dient te leiden tot een betere overdracht van fundamenteel naar toegepast onderzoek, aldus de ondertekenaars. De instituten gaan samen de effecten van zware metalen en calcium op vogels en zoogdieren bestuderen, de oorzaken van populatiestoornissen bij vissen bekijken en de invloed van chemische stoffen op food webs onderzoeken. Ook de invloed van stoffen in (water)bodems valt onder de samenwerking. De LUW werkt in het M&T-onderzoekinstituut al samen met de universiteiten in Utrecht en Nijmegen.