Nieuws - 11 juli 1996

Onderzoek nieuwe risicobeoordeling giftige stoffen

Onderzoek nieuwe risicobeoordeling giftige stoffen

Een werkgroep van de Gezondheidsraad beraadt zich deze zomer over een nieuwe risicobeoordeling van giftige stoffen. Ze wil kijken of de schadelijke effecten op het voedselweb - het geheel van voedselrelaties tussen planten en dieren in een ecosysteem - kan worden meegenomen bij het inschatten van risico's. Dit meldt Graadmeter, het huisblad van de Gezondheidsraad.

Momenteel is de risicobeoordeling gebaseerd op effecten van schadelijke stoffen op individuele soorten in een ecosysteem. Voor het aquatisch ecosysteem nemen onderzoekers bijvoorbeeld algen, watervlooien en vissen. Hiermee krijgen ze een aardig indruk van de giftigheid van een stof in water. Toch is vertaling naar de effecten voor het hele aquatisch ecosysteem met deze testen moeilijk. Als watervlooien bijvoorbeeld het loodje leggen ten gevolge van een toxische stof, hoeft niet het hele ecosysteem in te storten. Dat is helemaal afhankelijk van de rol die dit beestje vervult in het ecosysteem. Zo kunnen er organismen zijn die de rol van de watervlo in het ecosysteem gemakkelijk kunnen overnemen.

De gezondheidsraad wil daarom kijken of het niet beter is in de risico-beoordeling uit te gaan van voedselwebben. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals het ontstaan van voedselwebmodellen, lijken interessante perspectieven te bieden, aldus de raad.

Eind dit jaar brengt de werkgroep een advies uit aan Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Voorzitter van de werkgroep is prof. dr N.M. van Straalen, hoogleraar ecotoxicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.