Wetenschap - 7 maart 1996

Onderzoek naar kosten M.Sc.-programma

Onderzoek naar kosten M.Sc.-programma

De universiteitsraad gaat voorlopig niet akkoord met het voorstel van het college van bestuur om Engelstalige M.Sc.-opleidingen op te heffen. Het college denkt aan opheffing van opleidingen die gedurende drie jaar minder dan acht studenten gemiddeld trekken. Tijdens de commissie onderwijs en onderzoek op 4 maart bleek de raad niet van dit criterium gecharmeerd. De raad vroeg het college van bestuur eerst te onderzoeken wat de feitelijke kosten en baten zijn van een M.Sc.-programma. Het college zegde een dergelijk onderzoek toe om op basis daarvan tot een besluit te komen. Als gevolg komt de opheffing van M.Sc.-programma's niet aan de orde tijdens de raadsvergadering op 12 maart.

Re:ageer