Wetenschap - 6 juni 1996

Onderzoek naar bruinrot gebundeld

Onderzoek naar bruinrot gebundeld

Het ministerie van LNV, het aardappel-bedrijfsleven en akkerbouwers hebben met de onderzoeksinstellingen een principe-akkoord bereikt over het gezamenlijk beschikbaar stellen van twee miljoen gulden voor onderzoek naar de bruinrotbacterie in de aardappel. Doel van het onderzoek is het vergroten van de kennis over het ecologisch gedrag van de bruinrotbacterie, en de ontwikkeling van methoden om de bacterie snel en betrouwbaar op te sporen.

In de twee onderzoekprogramma's wordt nauw samengewerkt door bacteriologen van het Instituut voor planteziektenkundig onderzoek (IPO-DLO), het Proefstation voor akkerbouw en groenteteelt in de volle grond, de Plantenziektenkundige dienst en de vakgroepen Fytopathologie, Microbiologie en het Laboratorium voor monoklonale antistoffen van de LUW.

De vakgroep Fytopathologie coordineert het ecologisch onderzoekprogramma, waarin ondermeer gekeken wordt naar de uitdoving van bacteriepopulaties in de grond, het vermogen van akkeronkruiden en diverse cultuurgewassen om als gastheer te dienen voor de bacterie en het risico van bruinrotbesmetting via beregening. Het IPO-DLO coordineert het detectieprogramma.