Nieuws - 29 juni 1995

Onderwijsraad: geen kortere studies

Onderwijsraad: geen kortere studies

Staatssecretaris Nuis moet zijn plan om naast vierjarige opleidingen ook studies van drie jaar te hebben, opgeven. Dat stelt de Onderwijsraad, de belangrijkste adviseur van minister Ritzen, in een reactie op de stelselherziening in het hoger onderwijs, waartoe het paarse kabinet heeft besloten.

Volgens de Onderwijsraad moeten de hogere opleidingen niet korter duren dan vier jaar, omdat anders de kwaliteit van het hoger onderwijs en de internationale erkenning in het geding komen. Ook acht de raad het ondoenlijk voor elke opleiding een procedure te verzinnen om de vereiste cursusduur te kunnen bepalen.

In plaats van zich druk te maken over de lengte van de studies, zou de regering zich druk moeten maken over de kwaliteit en breedte van de opleidingen, meent de Onderwijsraad. de huidige zeshonderd richtingen zouden gesaneerd moeten worden tot een veel kleiner aantal brede studierichtingen. Een dergelijk voorstel heeft de HBO-Raad ook al gedaan. De vereniging van hogeschool wil de huidige driehonderd opleidingen samenvoegen tot zo'n dertig tot vijftig brede opleidingen, waarbij iets meer dan de helft van de lesstof verplicht is voor de studenten.