Nieuws - 14 november 1996

Onderwijsinstituut LUW samen met Open Universiteit

Onderwijsinstituut LUW samen met Open Universiteit

Het onderwijsinstituut Technologie en voedsel van de LUW en het directoraat Natuurwetenschappen van de Open Universiteit (OU) willen vergaand samenwerken. Ze willen onderwijselementen en -expertise uitwisselen en een gezamenlijk programma opzetten. Hiermee wil het onderwijsinstituut zijn doelgroep verbreden en meer onderwijsvernieuwing realiseren. De colleges van bestuur van de OU en LUW ondersteunen het plan.

De Open Universiteit, die gespecialiseerd is in afstandsonderwijs, biedt momenteel een studie Toegepaste natuurwetenschappen aan met een specialisatie Toxicologie en voedsel. Dit is een sterk interdisciplinair georienteerde studie, die veel overlap vertoont met de opleidingen van het Wageningse onderwijsinstituut.

De Open Universiteit en het onderwijsinstituut willen nu de sterke punten van elkaars opleidingen combineren en samen een natuurwetenschappelijke opleiding opzetten met bestaande OU- en LUW-vakken. Deze opleiding moet zich richten op de huidige doelgroep van de OU: hbo'ers en academici die zich in hun eigen tempo willen bij- of omscholen.

De samenwerking moet zoveel mogelijk met gesloten beurs plaatsvinden en beide instellingen zullen er profijt van hebben, meldt een nota van het onderwijsinstituut. We willen bijvoorbeeld bekijken welke gelijkwaardige alternatieven voor huidige LUW-vakken bij de OU beschikbaar zijn als zelfstudiecursussen", vertelt de voorzitter van het onderwijsinstituut, prof. dr ir J. Tramper. Ook de expertise die de OU op het gebied van onderwijsvernieuwing heeft, vindt hij erg interessant. De OU heeft al veel geinvesteerd in het gebruik van informatietechnologie in het onderwijs."

De huidige OU-opleiding bevat weinig practica. In plaats daarvan biedt de OU computersimulaties, modelleerprogramma's en interactieve video's aan, waarvan een deel mogelijk ook op de LUW te gebruiken is. Studenten kunnen dan zelf het tijdstip, de plaats en het tempo van de studie bepalen. Mogelijk wordt Wageningen contactpunt voor de OU-opleiding natuurwetenschappen, zodat LUW-docenten voor de cursisten practica en ontwerpvakken verzorgen. Het is eigenlijk zonde dat 's avonds en in de zomer al onze practicumfaciliteiten niet gebruikt worden", vindt Tramper.

LUW-docenten zouden ook kunnen meewerken aan de begeleiding van OU-afstudeervakkers en aan het actueel houden van de OU-cursussen.