Nieuws - 10 oktober 1996

Onderwijs onder Peper

Onderwijs onder Peper

Peper heeft in het rapport Duurzame kennis, duurzame landbouw zijn visie gegeven over de toekomst van het landbouwonderwijs en -onderzoek. Het kabinet heeft daarop een officieel standpunt ingenomen, waarin het aangeeft in grote lijnen het rapport te steunen en veel ideeen over te nemen uit dit rapport. In Wageningen zijn er twee instellingen waar onderzoek gedaan wordt in de groene sector, de LUW en DLO. Er is gedeeltelijk overlap tussen de werkvelden van de beide instellingen. Vandaar dat al langere tijd wordt gesproken over een verregaande samenwerking.

Peper heeft voorgesteld deze samenwerking uit te breiden. Hoe die samenwerking er precies uit moet gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk in die zin dat Peper zich slechts in zeer grove lijnen uitlaat over de mate van integratie tussen beide instellingen.

Het probleem zit voornamelijk in het feit dat er vrijwel niks geschreven wordt over het behouden van het eerstefaseonderwijs in Wageningen. Het enige waarover gesproken wordt is een eventuele samenwerking op het gebied van onderwijs tussen de LUW en de universiteit van Nijmegen en Utrecht. Dit is op zich niets nieuws, want er wordt al, zij het in beperkte mate, samengewerkt op het gebied van onderwijs.

Er gaan geruchten dat men het hele eerstefaseonderwijs naar Utrecht wil verplaatsen. Dit betekent in de eerste plaats dat Wageningen de basis van de universiteit verliest. Ten tweede gaat op deze manier ook het specifieke karakter van Wageningen als thematische universiteit verloren. Juist de meerwaarde voor het onderwijs die voortvloeit uit de benadering van de problematiek van landbouw, natuur, voedsel en milieu vanuit meerder disciplines verdwijnt op deze wijze.

Daarnaast is de kans groot dat Wageningen zijn karakter als studentenstad zal verliezen als studenten alleen naar Wageningen komen om afstudeervakken en stages in Wageningen te volgen. Verder zullen studentenverenigingen waarschijnlijk hun poorten wel kunnen sluiten, omdat de verblijfsduur voor studenten daardoor beperkt wordt (tot hooguit twee jaar).

Wageningen wordt in de eerste plaats een onderzoekstad, met voornamelijk aio's, oio's en afstudeervakkers naast het vaste personeel van het onderzoeksinstituut. Met een klein beetje onderwijs.

Het college van bestuur heeft een commissie in het leven geroepen, die een visie gaat ontwikkelen. Maar omdat we als WSO vinden dat studenten niet moeten wachten op wat er gaat gebeuren, hebben wij een werkgroep opgericht waarin studenten eveneens een mening kunnen vormen over de toekomst van de LUW (zie ook Salvo).

Namens de WSO en de werkgroep Peper,