Nieuws - 9 januari 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
MBA-opleiding jaar uitgesteld
De nieuwe post-academische managementopleiding voor de agri- en voedingsindustrie, die per 1 januari aan de LUW zou starten, gaat dit jaar niet door. Van de dertig studenten die zich hebben aangemeld, zijn er slechts een paar die een goede dekking hebben voor de cursuskosten. Dat zegt drs C.J. van der Meer van de vakgroep Bedrijfskunde, betrokken bij het initiatief. Van der Meer gaat ervan uit dat de parttime cursus per 1 januari 1998 kan starten en de fulltime op 1 augustus van dat jaar
De bedrijfskundige meent dat er genoeg belangstelling is voor de MBA-cursus, maar dat deelnemers moeite hebben om op korte termijn financiering te bemachtigen voor de opleiding. De totale cursus kost 35 duizend gulden. We hebben te kampen gehad met capacitaire problemen, waardoor het voorlichtingsmateriaal pas vlak na de zomer is verstuurd. Dat is voor studenten veel te laat gebleken om vervolgens ook nog eens voor financiering te zorgen. Overigens zijn de initiatiefnemers onder leiding van prof. ir A.J.M. Beulens er altijd al stilzwijgend van uitgegaan dat 1 januari 1997 te vroeg zou zijn voor een start
De komende maanden wil de cursusleiding actief de voedingsconcerns gaan benaderen om ze warm te krijgen voor de MBA-cursus. De cursus is met name gericht op medewerkers van dit soort bedrijven. Het is de bedoeling dat de cursisten gedeeltelijk door de bedrijven worden vrijgesteld om de MBA-opleiding te volgen
In het komend jaar zullen al wel enkele deelcursussen worden verzorgd voor de mensen die zich al hebben aangemeld. Zo denkt Van der Meer aan de cursus Management voor technologie en innovatie die waarschijnlijk ook opengesteld zal worden voor aio's uit de onderzoekschool Vlag. Ook zal een aantal kortere workshops worden gehouden voor geinteresseerden in de MBA-opleiding. De cursussen geven recht op vrijstellingen in het definitieve MBA-programma en een korting op het inschrijfgeld. (GDu)