Nieuws - 17 april 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Milieuhygiene uitgenodigd voor samenwerking met Nijmegen
De natuurwetenschappelijke opleiding Milieukunde van de Katholieke universiteit Nijmegen wil nauwer samenwerken met andere milieukunde-opleidingen, waaronder die in Wageningen. Daartoe maakt de opleiding momenteel een ronde langs de opleidingen om een beter beeld te krijgen waar samenwerking kan plaatsvinden. Coordinator van de Nijmeegse opleiding drs Rob Leuven denkt dat de afstemming tussen de opleidingen al redelijk goed is, maar dat meer mogelijk is op het vlak van studenten-uitwisselingen. Zo moet het voor studenten gemakkelijker worden om op een andere universiteit een college of een afstudeervak te volgen. Als er een duidelijk beeld is hoe een en ander inhoudelijk beter samen kan, dan kunnen we daar bestuurlijke afspraken over maken, aldus Leuven
Secretaris dr Henk de Jager van de roc Milieuhygiene is nog niet door zijn collega's uit Nijmegen bezocht, maar bevestigt dat er al langere tijd goede contacten bestaan met Nijmegen en andere universiteiten. Volgens De Jager sluiten de gesprekken over samenwerking aan bij de aanbevelingen die de visitatiecommissie voor de milieukunde-opleidingen onlangs deed. (GDu)