Nieuws - 20 maart 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Onderwijsinstituut Technologie en voeding wil mogelijk zelf docenten aanstellen
Richtingsonderwijscommissies en onderwijsinstituten hebben momenteel te weinig sancties om het verbeteren van slechte vakken af te dwingen, vindt prof. dr ir Hans Tramper van het onderwijsinstituut Technologie en voeding. Het onderwijsinstituut wil onderzoeken of het wenselijk is de docenten in de toekomst aan te stellen via het onderwijsinstituut in plaats van via departementen. Dit bleek tijdens de vergadering van het instituut van 18 maart. Tramper verwacht in de onderhandelingen met departementen en leerstoelgroephouders over de verzorging van vakken meer mogelijkheden te krijgen als het onderwijsinstituut de docenten zelf gaat betalen
Een andere reden is de status van docenten. Tramper: Wij willen dat goede docenten een status krijgen die vergelijkbaar is met die van goede onderzoekers. Met een eigen personeelsbudget kunnen we een eigen personeelsbeleid voeren en goede docenten de waardering geven die zij verdienen. (KVe)