Nieuws - 6 maart 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Verlies van zo'n tachtig vakken dreigt bij Omgevingswetenschappen

Een groot deel van de specialistische vrije vakken bij het onderwijsinsitituut Omgevingswetenschappen komt door geldgebrek waarschijnlijk te vervallen. De vier onderwijsinstituten moeten naast de reguliere programma's een aantal vakken financieren die niet in een programma zijn opgenomen maar die zij wel nodig vinden voor verdieping of specialisatie, de zogenaamde specialistische vrije vakken. Het budget van het onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen gaat bijna geheel op aan de financiering van de reguliere programma's. Voor de specialistische vrije vakken is eigenlijk geen geld meer
Secretaris Liesbeth van der Linden: Er is in totaal vierhonderdduizend gulden financiering bij ons aangevraagd. Maar na het betalen van de reguliere programma's zijn wij eigenlijk door ons budget heen. Ik hoop dat we nog een aantal vakken kunnen betalen uit onze strategische ruimte van 125 duizend gulden. Een groot deel van de tachtig vakken wordt dus uit de gids geschrapt
Bij de andere onderwijsinstituten is nog wel ruimte voor de financiering van een deel van de specialistische vrije vakken. Secretaris drs Eveline Vaane van het onderwijsinstituut Levenswetenschappen: Er zijn nog wat onduidelijkheden over de exacte lijst met aanvragen maar ik verwacht dat wij een groot deel kunnen honoreren. Prof. dr Ad Nooij, directeur van Maatschappijwetenschappen, zegt ongeveer de helft van de aangevraagde 220 duizend gulden te kunnen betalen. Hij is blij dat de vaste commissie onderwijs geld beschikbaar stelt voor de brede vrije vakken. Veel vakken uit onze sector zijn uit die pot betaald, wat voor ons natuurlijk de nodige ruimte heeft geschapen voor de specialistische vrije vakken. Bij het instituut Technologie en voeding voorziet secretaris drs Bert van de Ende geen problemen bij de financiering van specialistische vrije vakken. (NWSO Pag 7) (KVe)