Nieuws - 27 februari 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Brede vrije vakken redden vakgroepen Leeuwenborch
Ruim veertig vakken die niet zijn opgenomen in onderwijsprogramma's en ook niet direct onder de verantwoordelijkheid vallen van een van de vier onderwijsinstituten, krijgen een basisvergoeding van het college van bestuur. In de nieuwe systematiek van onderwijsvergoeding dreigden deze vakken, bijvoorbeeld Voorlichtingskunde en Agrarische onderwijskunde, buiten de boot te vallen
De vaste commissie onderwijs (vco) boog zich op 20 februari over de voorstellen en keurde een groot aantal goed. Bij de vier aanvragen voor brede vrije vakken van de vakgroep Toegepaste filosofie had de vco echter bedenkingen. Drie moet genoeg zijn, redeneerde de commissie en schrapte het vak Natuur- en milieufilosofie. Dit vak trekt naar het idee van de vco de minste studenten. Echt vergelijken deed de vco niet, aangezien de studentenaantallen van het vak Wetenschapsonderzoek en filosofie niet bekend waren
In drie gevallen stuurde de VCO het verzoek van een vakgroep terug naar de onderwijsinstituten omdat de vakken niet breed genoeg zijn, dat wil zeggen niet geschikt voor studenten uit de meeste richtingen. De vco deed dit overigens niet uit geldgebrek want met de ruim veertig voorstellen is nog niet de hele pot leeg. De vco wil het overschot reserveren om eventueel nieuwe voorstellen te honoreren die in de loop van de komende jaren nog binnenkomen
Uiteindelijk hebben met name de vakgroepen Agrarische onderwijskunde (negen vakken), Voorlichtingskunde (zeven) Sociologie (vijf), Toegepaste filosofie (drie), Agrarische geschiedenis (drie) en Agrarisch recht (drie) geprofiteerd van deze ronde van brede vrije vakken. Zij mogen, afhankelijk van het feit of het nieuwe dan wel bestaande vakken zijn, drie of vier jaar dit onderwijs verzorgen
De overleggroep onderwijs en onderzoek nam op 24 februari de voorstellen van de vco over. De vice-voorzitter van de vco, Marco Knol, verklaarde dat de vco nog twee vakken van Ecologische landbouw gaat bekijken, die later ingediend zijn. (GDu)