Nieuws - 30 januari 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
College wil hbo'ers bij MSc-studies quoteren
Het college van bestuur wil niet dat de MSc-opleidingen zich ontwikkelen als een U-bocht voor hbo-doorstromers. Ook mag het internationale karakter van de MSc-opleidingen niet worden aangetast door een te grote toestroom van Nederlandse studenten. Het college wil daarom het aantal Nederlandse studenten per MSc-opleidingen quoteren. Dit blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering van het college van 8 januari. Het college moet hierover nog met de universiteitsraad overleggen
Verder wil het college de MSc-tuition fees voor Nederlandse studenten zoveel mogelijk gelijktrekken met die voor buitenlandse studenten. De termijn waarop dat moet gebeuren staat nog ter discussie. Momenteel betalen studenten van buiten Europa hogere fees dan de Europeanen. Het college dacht altijd dat een Europees verdrag verbied dat Europese MSc-studenten meer collegegeld moeten betalen dan de reguliere Nederlandse. Volgens LUW-jurist mr H.O. Gorter is dit niet het geval. Het Europese verdrag stelt dat een universiteit geen onderscheid mag maken tussen Europese en Nederlandse studenten. Maar aangezien MSc-opleidingen niet in de Nederlandse wet staan, mag de LUW daarvoor een hoger collegegeld invoeren voor Nederlandse studenten. In dat geval kan ze ook Europese studenten een hoger collegegeld laten betalen. (MS)